Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, wijzigingsplan Karel van Gelreweg 1a 2017

Het wijzigingsplan maakt het juridisch mogelijk om de huidige tijdelijke woning te vervangen voor nieuwbouw. De nieuwe woning zal worden gebouwd aan de westzijde van het perceel. Het plangebied ligt aan de Karel van Gelreweg 1a in Poederoijen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, wijzigingsplan Karel van Gelreweg 1a 2017
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20170014
Datum: 9 januari 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl