Buitengebied Zaltbommel, Aalst, De Rijswaard

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om het bedrijfsterrein ter hoogte van de voormalige zand-/kleiwinningsplas gelegen aan De Rijswaard 2 te Aalst, uit te breiden.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel, Aalst, De Rijswaard
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20180005
Datum:16 juli 2019
Status:Vastgesteld
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl