Brakel, Groenesteeg-Molensteeg

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om voor Groenesteeg 2 in Brakel de agrarische bestemming te wijzigen naar een woonbestemming en voor Molensteeg 20 en 26 in Brakel de bedrijfsbestemming te wijzigen naar een woonbestemming.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Brakel, Groenesteeg-Molensteeg
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20190008
Datum:27 augustus 2019
Status:In voorbereiding
Type:Wijzigingsplan
Ter inzage:Van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Bijlagen