Brakel, Groenesteeg-Molensteeg

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om voor Groenesteeg 2 in Brakel de agrarische bestemming te wijzigen naar een woonbestemming en voor Molensteeg 20 en 26 in Brakel de bedrijfsbestemming te wijzigen naar een woonbestemming.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Brakel, Groenesteeg-Molensteeg
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBBPW20190008
Datum:29 oktober 2019
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl