Projectbesluit voor de locatie Aalst, Veerdam 1

Door middel van de projectomgevingsvergunning kan op het perceel Veerdam 1 in Aalst een werkplaats worden gebouwd. Verder zijn de milieuvergunningen geactualiseerd.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Projectbesluit voor de locatie Aalst, Veerdam 1
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20140023
Datum:28 oktober 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl