verleende-projectomgevingsvergunning voor de locatie "Aalst, aanlegsteiger 't Wrijfhout

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om in Het Esmeer een steiger met toegangshek te plaatsen.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBPB20150015
Datum
17 mei 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Omgevingsvergunning
?>