verleende-projectomgevingsvergunning voor de locatie "Aalst, aanlegsteiger 't Wrijfhout

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om in Het Esmeer een steiger met toegangshek te plaatsen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan verleende-projectomgevingsvergunning voor de locatie "Aalst, aanlegsteiger 't Wrijfhout
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20150015
Datum:17 mei 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl