Steenfabriek de Rijswaard te Aalst

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een overkapping te bouwen van een bestaand tasveld van steenfabriek De Rijswaard.

Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20160007
Datum: 9 januari 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl