Steenfabriek de Rijswaard te Aalst

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een overkapping te bouwen van een bestaand tasveld van steenfabriek De Rijswaard.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Steenfabriek de Rijswaard te Aalst
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20160007
Datum: 9 januari 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl