Mantelzorgwoning Leutsestraat 10, Gameren

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een mantelzorgwoning met kapsalon te realiseren. Voor de bouw van de mantelzorgwoning is vanwege verkeerslawaai een hogere grenswaarde vastgesteld.

Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20170002
Datum:22 maart 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl