Mantelzorgwoning Leutsestraat 10, Gameren

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een mantelzorgwoning met kapsalon te realiseren. Voor de bouw van de mantelzorgwoning is vanwege verkeerslawaai een hogere grenswaarde vastgesteld.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Mantelzorgwoning Leutsestraat 10, Gameren
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20170002
Datum:22 maart 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl