Parkeerterrein Neswaarden Aalst

Aanleg van een parkeerterrein. De locatie ligt op de hoek van de Veerdam en Zaaiwaard in Aalst.

Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20180007
Datum: 9 augustus 2018
Status:In voorbereiding
Type:Voorbereidingsbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl