Parkeerterrein Neswaarden Aalst

Aanleg van een parkeerterrein. De locatie ligt op de hoek van de Veerdam en Zaaiwaard in Aalst.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Parkeerterrein Neswaarden Aalst
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20180007
Datum:14 mei 2019
Status:Vastgesteld
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl