Kerkstraat 12 Nieuwaal

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bouw van een woning met bijgebouw te realiseren.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Kerkstraat 12 Nieuwaal
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20180017
Datum:18 januari 2019
Status:In voorbereiding
Type:Omgevingsvergunning
Ter inzage:Ter inzage van 20 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl