Kerkstraat 12 Nieuwaal

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bouw van een woning met bijgebouw te realiseren. De locatie is gelegen naast Kerkstraat 12 in Nieuwaal.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Kerkstraat 12 Nieuwaal
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBPB20180017
Datum:12 augustus 2019
Status:Vastgesteld
Type:Omgevingsvergunning
Ter inzage:Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Beleids- of besluitdocument

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen