WaalWeelde West

De gemeentelijke structuurvisie sluit aan op de provinciale structuurvisie WaalWeelde West die Provinciale Staten hebben vastgesteld op 8 juli 2015.

Het plangebied van de gemeentelijke structuurvisie 'WaalWeelde West' heeft betrekking op de volgende gebieden:

  • Het uiterwaardengebied van de Waal
  • Het Munnikenland
  • Enkele binnendijks gelegen locaties ten westen van Brakel en Poederoijen
Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan WaalWeelde West
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBSV20150018
Datum:10 december 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl