Structuurvisie Buitengebied Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft een structuurvisie voor het buitengebied opgesteld. Het plangebied van de Structuurvisie Buitengebied bestaat uit het binnendijks en buitendijks gelegen buitengebied met uitzondering van de uiterwaarden langs de Waal. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen het ruimtelijk beeld voor de lange termijn weer. De structuurvisie wordt een belangrijk toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen de structuurvisie.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Structuurvisie Buitengebied Zaltbommel
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BGBSVG20110019
Datum:15 maart 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl