Structuurvisie Buitengebied Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft een structuurvisie voor het buitengebied opgesteld. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen het ruimtelijk beeld voor de lange termijn en is het toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen. Het plangebied van de structuurvisie Buitengebied bestaat uit het binnendijkse en buitendijkse buitengebied met uitzondering van de uiterwaarden langs de Waal.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBSVG20110019
Datum
19 september 2019
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Structuurvisie
?>