Omgevingsvisie Bommelerwaard

Sinds eind 2019 hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en overige partners aan de gezamenlijke omgevingsvisie voor de Bommelerwaard gewerkt. In de visie zijn keuzes gemaakt die invloed hebben op de toekomstige fysieke leefomgeving van iedereen in de Bommelerwaard. Denk aan keuzes op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, wonen, landbouw, economie, gezondheid en leefbaarheid.

De visie die nu ter inzage ligt is het resultaat van een lang en zorgvuldig proces. Het stuk schetst een toekomstbeeld voor de Bommelerwaard, maar laat ook ruimte voor de eigen identiteit van Zaltbommel en Maasdriel. Tijdens de periode dat de visie ter inzage ligt heeft u nog een laatste mogelijkheid om op het stuk te reageren. Uw inbreng wordt meegewogen bij het opstellen van de definitieve visie. Deze wordt na de verkiezingen door de nieuwe gemeenteraden vastgesteld.

Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsvisie

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBSVG20210031
Datum
19 november 2021
Status
In voorbereiding
Type
Structuurvisie
?>