Brakel, Molenkamp-Zuidwest

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 15 woningen te realiseren aan de Molenkampsweg in Brakel.

Ook ligt in het kader van dit plan 'Brakel, Molenkamp-Zuidwest' het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde ter inzage.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BKLBP20210023
Datum
25 januari 2022
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
?>