Maatschappelijke zone Waluwe III

Het bestemmingsplan maakt het juridisch mogelijk om onder andere een schoolgebouw en een sporthal te realiseren.
Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat hogere grenswaarden worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder. Dit is gebleken uit het akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Maatschappelijke zone Waluwe III
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BP20170007
Datum:14 september 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl