Bruchem, De Kosterijstraat naast 2

Door middel van het onderhavige bestemmingsplan wordt het juridisch en planologisch mogelijk gemaakt een vrijstaande woning te realiseren aan De Kosterijstraat te Bruchem.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bruchem, De Kosterijstraat naast 2
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BRUBP20120003
Datum:11 oktober 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl