Bruchem en Nieuwaal

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. In de beheersverordening hebben wij de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen van percelen. De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen zijn hierbij uitgangspunt geweest. In de verordening hebben wij de kernen Bruchem en Nieuwaal opgenomen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bruchem en Nieuwaal
Kenmerk:NL.IMRO.0297.BRUBVO20180014
Datum:26 september 2019
Status:Vastgesteld
Type:Beheersverordening
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl