Bruchem en Nieuwaal

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. In de beheersverordening hebben wij de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen van percelen. De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen zijn hierbij uitgangspunt geweest. In de verordening hebben wij de kernen Bruchem en Nieuwaal opgenomen.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BRUBVO20180014
Datum
26 september 2019
Status
Vastgesteld
Type
Beheersverordening
?>