Delwijnen, Woonlocatie Gemeent

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in de lijn van de bestaande bebouwing langs het Gemeent (dus in het bebouwingslint) extra woningen toe te voegen. Daarnaast kan op basis van het bestemmingsplan meer naar achteren gebouwd worden aan de hand van het boerenerfprincipe. De locatie heeft betrekking op de percelen Gemeent 19 en 21 (en hieraan grenzende gronden) in Delwijnen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Delwijnen, Woonlocatie Gemeent
Kenmerk:NL.IMRO.0297.DLWBP20120009
Datum:14 april 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl