Gameren, Schoolstraat-Oost

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt om 80 woningen en een kerkgebouw met pastoriewoning aan de oostzijde van de kern Gameren te realiseren.

Kenmerk:NL.IMRO.0297.GMRBP20120001
Datum:11 januari 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl