Gameren, Schoolstraat-Oost

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt om 80 woningen en een kerkgebouw met pastoriewoning aan de oostzijde van de kern Gameren te realiseren.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Gameren, Schoolstraat-Oost
Kenmerk:NL.IMRO.0297.GMRBP20120001
Datum:11 januari 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl