Gameren, Schoolstraat 2

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt om vier twee onder één kapwoningen op de locatie Schoolstraat 2 te Gameren te realiseren.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Gameren, Schoolstraat 2
Kenmerk:NL.IMRO.0297.GMRBP20120025
Datum:26 juli 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl