Gameren, Hendrikstraat Molendel

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de gronden aan de Hendrikstraat in Gameren. Hiervoor is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om een woningbouwplan te realiseren van maximaal 105 woningen.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.GMRBP20220027
Datum
20 september 2022
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
?>