Nederhemert, Maasdijk 12a

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt een schuur te wijzigen in een woning. Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan Nederhemert, Maasdijk 12a, zijn er hogere grenswaarden vastgesteld.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Nederhemert, Maasdijk 12a
Kenmerk:NL.IMRO.0297.NHNBP20100002
Datum:10 januari 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl