Nederhemert, De Ormeling 2011

In 2009 is het bestemmingsplan Nederhemert, De Ormeling onherroepelijk geworden. Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden van het bestemmingsplan uit 2009. Het bestemmingsplan voorziet in (nieuwe directe) bouwtitels voor 18 grondgebonden woningen en een winkel- en appartementencomplex (20 appartementen). Daarnaast zijn schoonheidsfoutjes uit het plan van 2009 gecorrigeerd en wenselijke aanpassingen aan regels en verbeelding doorgevoerd. In paragraaf 3.5. van het vastgestelde bestemmingsplan zijn criteria voor de beeldkwaliteit opgenomen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Nederhemert, De Ormeling 2011
Kenmerk:NL.IMRO.0297.NHNBP20110008
Datum:30 mei 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl