Nederhemert, Molenstraat, tussen 72 en 74

Door middel van het onderhavige bestemmingsplan wordt het juridisch en planologisch mogelijk gemaakt twee geschakelde woningen te realiseren aan de Molenstraat te Nederhemert.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Nederhemert, Molenstraat, tussen 72 en 74
Kenmerk:NL.IMRO.0297.NHNBP20110023
Datum:23 augustus 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl