Nederhemert, Molenstraat, tussen 72 en 74

Door middel van het onderhavige bestemmingsplan wordt het juridisch en planologisch mogelijk gemaakt twee geschakelde woningen te realiseren aan de Molenstraat te Nederhemert.

Kenmerk:NL.IMRO.0297.NHNBP20110023
Datum:23 augustus 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl