Nederhemert, Molenstraat 91

Het bestemmingsplan ‘Nederhemert, Molenstraat 91’ is gewijzigd vastgesteld.

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op (zakelijk weergegeven):

  • opnemen in paragraaf 4.5 van de toelichting dat het plangebied ligt in de buitenbeschermingszone van de primaire waterkering de Maasdijk
  • verwijderen van de dieraantallen in paragraaf 4.2.4. ‘Geur’
  • toevoegen van artikel 4 Vrijwaringzone – dijk 2 aan regels en verbeelding van het bestemmingsplan en het vernummeren van de artikelen 4 t/m 8 naar 5 t/m 9
  • aanpassen tekst van artikel 3.2.5., omdat deze zin niet loopt
Kenmerk
NL.IMRO.0297.NHNBP20170001
Datum
23 mei 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
?>