Nederhemert, De Maastuinen

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woningbouwplan te realiseren.

Ook ligt in het kader van dit plan Nederhemert, De Maastuinen het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ter inzage.

Op dinsdag 18 januari 2022 wordt er een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De omwonenden worden hier binnenkort voor uitgenodigd. In de uitnodiging ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst en hoe u digitaal kunt deelnemen.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.NHNBP20210034
Datum
17 december 2021
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
?>