Nieuwaal, Kerkstraat 24a

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt één vrijstaande woning te realiseren aan de Kerkstraat te Nieuwaal en wordt ook de agrarische bestemming van het resterende deel van het perceel, met daarop een bestaande woning, gewijzigd in een woonbestemming conform de feitelijke situatie.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Nieuwaal, Kerkstraat 24a
Kenmerk:NL.IMRO.0297.NWLBP20130012
Datum:27 november 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl