Voorbereidingsbesluit verkamering woningen Zaltbommel

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 25 april 2019 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gebied van het voorbereidingsbesluit is het gehele grondgebied van de gemeente Zaltbommel. Een uitzondering is het plangebied van het (Reparatie) Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard.

Het college wil een bestemmingsplan voorbereiden waarmee verkamering van woningen wordt gereguleerd. Het besluit is genomen om te voorkomen dat in de periode tot de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan meer woningen worden verkamerd.
Het besluit is genomen ter voorbereiding op het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan waarin een eenduidige juridische regeling is opgenomen, waardoor in alle situaties in woonbestemmingen een relatie (waar nodig) wordt gelegd met het begrip ‘huishouden’.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.VBB20190005
Datum
25 april 2019
Status
Vastgesteld
Type
Voorbereidingsbesluit
?>