Zaltbommel, De Wielewaal

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, De Wielewaal ter inzage ligt.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de locatie van woonzorgcentrum De Wielewaal te Zaltbommel te herontwikkelen. Er wordt een complex gerealiseerd met een toekomstbestendig woongebouw waarin een combinatie van wonen en zorg aangeboden wordt.

Tevens liggen in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, De Wielewaal het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarde ter inzage.

Ontwerp besluit hogere grenswaarde  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-509999.html

Ontwerp beeldkwaliteitplan  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-509954.html

Kenmerk
NL.IMRO.0297.ZBMBP20220025
Datum
19 oktober 2022
Status
In voorbereiding
Type
Bestemmingsplan
?>