Zaltbommel, Buitendijks (bedrijven)

Het gaat om een deel van de gronden die liggen in Zaltbommel tussen de Gamerschedijk, de Steenweg en de Waal.
De beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. In de beheersverordening hebben wij de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen van percelen. Wij pasten dezelfde systematiek toe als in onze eerdere beheersverordeningen. Er geldt echter voor deze gronden geen bestemmingsplan of beheersverordening. Daarom zijn we nu uitgegaan van de bestaande (vergunde) situatie.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Zaltbommel, Buitendijks (bedrijven)
Kenmerk:NL.IMRO.0297.ZBMBVO20180009
Datum:11 september 2018
Status:In voorbereiding
Type:Beheersverordening
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl