Zuilichem, Molenstraat 22

Door middel van het onderhavige bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt om 15 woningen te realiseren, waarvan 2 woningen op particulier initiatief, voor onder andere starters en senioren. De locatie wordt ontwikkeld door woonstichting De Kernen.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Zuilichem, Molenstraat 22
Kenmerk:NL.IMRO.0297.ZLMBP20100023
Datum:15 april 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl