Poederoijen Oostvleugel II

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Poederoijen Oostvleugel II
Kenmerk:NL.IMRO.029709072009PCPPDROvlII-
Datum: 9 juli 2009
Status:Vastgesteld
Type:Gemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl