Waluwe II, fase 2

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Waluwe II, fase 2
Kenmerk:NL.IMRO.029724042008PCPZBMWlwII-
Datum:24 april 2008
Status:Ontwerp
Type:Gemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl