Afhalen aangevraagde documenten

U kunt uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs gedurende de openingstijden zonder afspraak afhalen bij het gemeentekantoor.

Meenemen

Alle legitimatiebewijzen die u nog in uw bezit heeft (ook als deze tussen aanvraag en uitreiking zijn verlopen). Het kan zijn dat u uw document(en) al bij de aanvraag heeft moeten inleveren.