Door betere afvalscheiding kunnen we meer grondstoffen hergebruiken. Op 1 juli 2019 voerde Avri in de deelnemende gemeenten het nieuwe afvalbeleid in. Het nieuwe systeem richt zich vooral op het stimuleren van afvalscheiding door inzameling van grondstoffen aan huis en ondergrondse wijkvoorzieningen voor restafval.

Doelstelling

Op korte termijn willen wij het fijn restafval per inwoner van onze gemeente reduceren tot 60 kilo per jaar. De Regionale Visie Afval en Grondstoffen heeft als belangrijkste doelstelling om in 2020 maximaal 75 kilo restafval (fijn en grof) per persoon per jaar te produceren. Kijken we naar de resultaten van vergelijkbare gemeenten met dit al ingevoerde systeem, dan is de ambitie, gemiddeld nog circa 60 kilo fijn restafval, realistisch. Meer informatie over Avri en de inzameling van het afval vindt u op de pagina Afval

?>