Natuurontwikkeling in de gemeente Zaltbommel

Lees hier waar Zaltbommel al aan werkt om biodiversiteit te verbeteren!

Groene schoolpleinen

De gemeente Zaltbommel stimuleert het ontwikkelen van groene schoolpleinen. Heeft u bij de provincie Gelderland in 2020 of 2021 een succesvolle subsidieaanvraag gedaan om een groen schoolplein te ontwikkelen? Dan ontvangt u van de gemeente nog eens maximaal 4.000 euro. Daarmee wordt de gemeente groener en klimaatbestendiger. Ook krijgen de scholieren een stimulerende groene leeromgeving.

Bee deals

Sinds 2016 is Zaltbommel aangesloten bij de Bee Deal Bommelerwaard om de leefomgeving van bijen te verbeteren. De gemeente draagt onder andere haar steentje bij door het planten van bijvriendelijke bomen en struiken. Ook door ecologisch bermbeheer waardoor  bijen, hommels en andere insecten in deze kruidenrijke bermen voedsel en schuilmogelijkheden kunnen.

Stichting Steenbreek

De gemeente Zaltbommel is aangesloten bij Stichting Steenbreek, die samen met gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving wil vergroenen. De Stichting stimuleert onder andere om onnodige tegels en stenen te vervangen door groene beplanting.

Vergroening Wildeman

Bedrijventerrein De Wildeman draagt bij aan een duurzame structuur in een groene omgeving. Ondernemers dragen allen bij aan het parkmanagement. In 2017 presenteerde De Wildeman haar Masterplan Duurzaamheid. Dit werd de basis van de Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel (DBTZ) om ook andere bedrijventerreinen te bereiken, bijvoorbeeld via hernieuwbare energie. Gemeente Zaltbommel denkt mee met duurzame initiatieven en ondernemers.

Ecologisch adviesbureau Viridis

Ecologisch adviesbureau Viridis is een onafhankelijk ecologisch advies- en onderzoeksbureau. Bureau Viridis doet ecologisch onderzoek, biedt ecologische begeleiding en educatie en geeft advies over het versterken van biodiversiteit, het inrichten en beheren van natuur en over vraagstukken over natuurwetgeving. Bureau Viridis stelt voor Zaltbommel een biodiversiteitsplan op om de natuurwaarden in kaart te brengen en kansen te benutten.

Uw project?

Draagt uw organisatie ook bij aan biodiversiteit? Misschien past het wel in dit lijstje, we ontvangen graag een samenvatting in ongeveer 50 woorden en een link voor meer informatie. Deze informatie kunt u sturen naar biodiversiteitsplan@bureau-viridis.nl.

?>