Sanering asbestdaken

Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1994? Dan bestaat de kans dat er asbest op uw dak ligt. Asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De Tweede Kamer heeft daarom gepleit voor het asbestdakverbod. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 de wetgeving die dit verbod mogelijk maakt verworpen. Dit betekent dat het verbod nu van de baan is. Ondanks dat de wettelijke noodzaak is komen te vervallen vindt de gemeente Zaltbommel het vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt nog steeds zinvol om asbest te verwijderen.

Risico’s van asbest

Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Zodra een asbest dak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en die van uw omgeving. Niet alleen het natuurlijke verweringsproces tast een asbestdak aan: ook een hagelbui, storm of brand kan ervoor zorgen dat asbestvezels vrij komen.

Naast de gezondheidsrisico’s kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Raakt uw dak beschadigd, dan heeft u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. Alleen een specialist mag dan uw dak vervangen en uw omgeving moet asbestvrij worden gemaakt. Dit kan erg kostbaar zijn. Afhankelijk van uw situatie, vergoed uw verzekering dergelijke kosten minimaal of helemaal niet meer.

Asbest van het dak!

Genoeg redenen om nu al aan de slag te gaan. Twijfelt u over het materiaal op uw pand en wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Laat uw dak dan onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf. 

Is uw asbestdak kleiner dan 35m²?

Dan mag u als particulier uw asbestdak zelf er af halen, mits u daarbij niet hoeft te boren of breken waardoor er asbestvezels vrij komen. Minimaal vier weken voordat u de werkzaamheden gaat uitvoeren moet u een sloopmelding indienen via het online Omgevingsloket. Staat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst dan moet u naast de sloopmelding ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u een asbestdak groter dan 35 m²?

Dan moet u uw dak laten verwijderen door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Zij kennen als geen ander de regelgeving rondom asbestverwijdering.

Is uw asbestdak in slechte conditie of verwaarloosd? Dan is het noodzakelijk het asbesthoudende materiaal direct te laten verwijderen. Uit beschadigd materiaal kunnen snel asbestvezels vrijkomen.

Meer informatie

Meer gespecificeerde informatie over asbest vindt u ook op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

?>