Lees pagina voor

Grafrechten en onderhoud

Alleen de rechthebbende heeft het recht om te beslissen over het begraven en cremeren van een overledene. Vaak is de rechthebbende een familielid (een partner, kinderen, ouders of een broer of zus).

In de gemeente Zaltbommel kunnen graven en grafkelders alleen worden gehuurd. De rechten over een graf gelden voor 20, 30 jaar of voor onbepaalde tijd. Ook is het mogelijk om het onderhoud van de begraafplaats af te kopen. 
In het jaar dat de rechten verlopen, ontvangt de rechthebbende van ons een brief. Deze persoon krijgt dan de mogelijkheid om de rechten te verlengen, maar kan ook afstand doen van het graf.

Mocht de rechthebbende niet meer over de rechten willen beschikken dan kunnen deze overgedragen worden aan iemand anders. Dit kan door het formulier Overname van grafrechten (PDF, 346.6 kB) in te vullen.

Als de rechthebbende onverhoopt komt te overlijden, dan krijgt de naaste familie de mogelijkheid om de grafrechten over te nemen. 

Het is ook mogelijk om afstand te doen van de grafrechten. De rechthebbende vult dan een formulier Afstandsverklaring eigen graf (PDF, 399.0 kB) in. Dit betekent wel dat het graf na enige tijd geruimd wordt.

Grafrecht verlopen

Als het grafrecht is verlopen nemen wij contact op. Wij houden een begraafplaatsadministratie bij van alle mensen die op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn bijgezet of verstrooid. Wanneer uw dierbare begraven is en het grafrecht verstreken is, brengen wij de bij ons bekende nabestaanden op de hoogte.

Kosten

De prijzen zijn afhankelijk van uw wensen. Uw begrafenisondernemer kan u hier meer over vertellen. Ook kunt u de verschillende prijzen en mogelijkheden vinden in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

Automatische incasso

Met automatische incasso betaalt u in 12 maandelijkse termijnen (waarvan de eerste termijn vervalt in de maand, volgend op de maand van dagtekening). Het termijnbedrag wordt rond de laatste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.

Automatische incasso aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een machtigingskaart voor SEPA standaard Europese incasso aan via belastingen@zaltbommel.nl of telefonisch via het nummer 14 0418. Met de machtigingskaart kunt u automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten.

Overige manieren van betalen

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u het grafrecht binnen drie maanden na dagtekening van het legesbesluit. U kunt het bedrag aan ons overmaken via internetbankieren of via een overschrijvingskaart op rekeningnummer NL75BNGH0285081616 t.n.v. Gemeente Zaltbommel. Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer in de machtigingskaart kunt u automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten.

Formulieren begraven

Voor het aanmelden van een begrafenis, bijzetting of plaatsing gedenkteken/ grafmonument/ grafbedekking vult u een van onderstaande formulieren in:

Meer informatie:

Onderhoud begraafplaats en grafdekking

We vinden het belangrijk dat de begraafplaatsen er waardig bijliggen. Wij zorgen voor het algemene aanzien en onderhoud van de begraafplaats. Denk hierbij aan het groen, de paden en de bankjes. Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van de grafbedekking.

Vragen?

Heeft u een vraag over wanneer de grafrechten verlopen, hoe het zit met het onderhoud, vergunning voor een gedenksteen/-teken of wilt u bijvoorbeeld een begrafenis of de bijzetting van een urn regelen? Neemt u dan gerust contact met ons op of vraag onze folder ‘een laatste rustplaats’ aan. Ophalen op het gemeentekantoor of de gemeentewerf kan ook. In de folder staat alle benodigde informatie over de mogelijkheden bij een begrafenis in de gemeente Zaltbommel. 
Wij helpen u graag! U bereikt ons telefonisch via 14 0418 en via e-mail info@zaltbommel.nl of begraven@zaltbommel.nl.

Rechthebbenden graven gezocht

Van een aantal graven op onze begraafplaatsen weet de gemeente niet wie daarvan de rechthebbenden zijn. Die zijn mogelijk overleden of hun adres is niet bij de gemeente bekend. Ook van eventuele (andere) nabestaanden zijn er geen gegevens. De gemeente wil daarom graag in contact komen met de betreffende rechthebbenden/nabestaanden. Bij een graf moet namelijk altijd een rechthebbende geregistreerd staan. De namen van de overledenen staan in de lijsten hieronder. 

Personen die een recht op een graf kunnen doen gelden, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk september 2023 schriftelijk bij de begraafplaatsenadministratie kenbaar te maken. Wij vragen u dan om dit aan ons door te geven. Dit kan telefonisch via 14 0418, per email via info@zaltbommel.nl en ook schriftelijk bij de begraafplaatsenadministratie.

Als u contact met ons opneemt kunt u voorkomen dat het graf wordt hergebruikt. Bij graven die worden hergebruikt, wordt de steen weggehaald. De overledene wordt herbegraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Als ook deze oproep niet tot resultaat leidt, komen de graven vanaf januari 2024 op de definitieve ruimlijst.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Zaltbommel op telefoonnummer 14 0418.