Grafrechten en onderhoud

Alleen de rechthebbende heeft het recht om te beslissen over het begraven en cremeren van een overledene. Vaak is de rechthebbende een familielid (een partner, kinderen, ouders of een broer of zus).

In de gemeente Zaltbommel kunnen graven en grafkelders alleen worden gehuurd. De rechten over een graf gelden voor 20 of 30 jaar. In het jaar dat de rechten verlopen, ontvangt de rechthebbende van ons een brief. Deze persoon krijgt dan de mogelijkheid om de rechten te verlengen, maar kan ook afstand doen van het graf.

Mocht de rechthebbende niet meer over de rechten willen beschikken dan kunnen deze overgedragen worden aan iemand anders. Dit kan door het formulier Overname van grafrechten (PDF, 346.6 kB) in te vullen.

Als de rechthebbende onverhoopt komt te overlijden, dan krijgt de naaste familie de mogelijkheid om de grafrechten over te nemen. 

Het is ook mogelijk om afstand te doen van de grafrechten. De rechthebbende vult dan een formulier Afstandsverklaring eigen graf (PDF, 399.0 kB) in. Dit betekent wel dat het graf na enige tijd geruimd wordt.

Als het grafrecht is verlopen nemen wij contact op

Wij houden een begraafplaatsadministratie bij van alle mensen die op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn bijgezet of verstrooid. Wanneer uw dierbare begraven is en het grafrecht verstreken is, worden de bij ons bekende nabestaanden op de hoogte gebracht.

Kosten

De prijzen zijn afhankelijk van uw wensen. Uw begrafenisondernemer kan u hier meer over vertellen. Ook kunt u de verschillende prijzen en mogelijkheden vinden in de Tarieventabel 2021, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten (PDF, 396.4 kB).

Betalen

U betaalt de kosten ineens binnen 3 maanden of in 12 maandelijkse termijnen via een automatische incasso. U vindt de verordening Lijkbezorgingsrechten onder Regelingen en verordeningen.

Automatische incasso

Met automatische incasso betaalt u in 12 maandelijkse termijnen (waarvan de eerste termijn vervalt in de maand, volgend op de maand van dagtekening). Het termijnbedrag wordt rond de laatste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.

Aanvragen automatische incasso

Online aanvragen

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een machtigingskaart voor SEPA standaard Europese incasso aan via belastingen@zaltbommel.nl of telefonisch via het nummer 14 0418. Met de machtigingskaart kunt u automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten.

Overige manieren van betalen

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u het grafrecht binnen drie maanden na dagtekening van het legesbesluit. U kunt het bedrag aan ons overmaken via internetbankieren of via een overschrijvingskaart op rekeningnummer NL75BNGH0285081616 t.n.v. Gemeente Zaltbommel. Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer in de machtigingskaart kunt u automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten.

Formulieren begraven

Voor het aanmelden van een begrafenis vult u een van onderstaande formulieren in:

Meer informatie:

Onderhoud begraafplaats en grafdekking

We vinden het belangrijk dat de begraafplaatsen er waardig bijliggen. Wij zorgen voor het algemene aanzien en onderhoud van de begraafplaats. Denk hierbij aan het groen, de paden en de bankjes. Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van de grafbedekking.

Vragen?

Heeft u een vraag over wanneer de grafrechten verlopen, hoe het zit met het onderhoud, vergunning voor een gedenksteen/-teken of wilt u bijvoorbeeld de bijzetting van een urn regelen?
Neemt u dan gerust contact met ons op of vraag onze folder ‘een laatste rustplaats’ aan. In de folder staat alle benodigde informatie over de mogelijkheden bij een begrafenis in de gemeente Zaltbommel.
Wij helpen u graag! U bereikt ons telefonisch via 14 0418 en via e-mail via info@zaltbommel.nl of via begraven@zaltbommel.nl.