Adviesraad Wmo en Jeugdwet

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Wmo en Jeugdzorg voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de adviesraad Wmo en Jeugdzorg al aan de gemeente?

Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet.

3. Ik heb een vraag of een idee voor de adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de adviesraad Wmo en Jeugdzorg door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

De vergaderdata voor 2018 zijn:

  • 27-02-2018
  • 03-04-2018 (om 17.00 uur)
  • 29-05-2018
  • 10-07-2018
  • 04-09-2018
  • 16-10-2018
  • 27-11-2018

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.

5. Wie zitten in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg?

De adviesraad Wmo en Jeugdzorg bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Leden adviesraad Wmo

vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."

7. Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op donderdag 19 april 2018

Terugblik op het verkiezingsdebat van de Adviesraad op 13 maart

Om sociaal beleid goed op de politieke agenda te zetten, organiseerde de Adviesraad op 13 maart een verkiezingsdebat hierover. De avond was goed bezocht! De combinatie tussen cliënten, hulpverleners en politici maakte de avond volgens de adviesraad tot een succes. Zij willen deze opzet gebruiken voor meer bijeenkomsten.  “Besproken onderwerpen als bureaucratie, jeugd en opvoeding, positieve gezondheid en mensen met verward gedrag houden we vast om de gemeente (on)gevraagd te adviseren. De Adviesraad wil iedereen erg bedanken voor hun belangrijke bijdrage, die deze avond tot een succes maakte!”

Aanpak mensen met verward gedrag

De gemeente organiseert twee bijeenkomsten over de aanpak van mensen met verward gedrag: een ketenoverleg en een minisymposium. De gemeente vraagt de adviesraad mee te helpen met de organisatie. Binnen de Adviesraad is namelijk veel landelijke expertise over dit onderwerp, zodat zij graag zo vroeg mogelijk betrokken wil worden bij een adequate uitwerking voor de Bommelerwaard. De gemeente neemt het voortouw in de organisatie.

Samenvoeging met de participatieraad Maasdriel

Op 29 mei vergadert de Adviesraad Zaltbommel samen met de Participatieraad Maasdriel. Hoe het verder gaat met de samenvoeging is afhankelijk van het coalitieakkoord. De verordening voor de samenvoeging is in de maak.