In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Cliëntenraad Sociaal Domein

De gemeente vindt het belangrijk om het sociaal beleid af te stemmen met de inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Dat doen we met de Cliëntenraad Bommelerwaard. De raad heeft negen leden.

Het doel van de cliëntenraad

De kwaliteit van de dienstverlening, beleidsvormen en uitvoering binnen het sociaal domein verbeteren.

Taken cliëntenraad

Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college over het gevoerde en te voeren gemeentelijk beleid aangaande het sociaal domein. Dit heeft betrekking op thema's als:

 • WMO
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Samenstelling cliëntenraad Bommelerwaard

 • Mieke Boas, voorzitter
 • Ad den Tek
 • Tessa Schippers
 • Laura van der Linden
 • Hanneke Vos
 • Marieke Vermeulen
 • Frans Baijense
 • Jan-Anton van der Mooren
 • Riek van Zanten


Wilt u een vergadering van de cliëntenraad bijwonen of in gesprek gaan met iemand van de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar info@zaltbommel.nl met als onderwerp 'bijwonen vergadering cliëntenraad'.

Overlegschema van de cliëntenraad in 2020

Aanvang 09.00 uur

 • 18 mei 
 • 3 september 
 • 10 december