Lees pagina voor

Energietoeslag voor inwoners

Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor mensen met een lager inkomen. Met dit geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Gemeente Maasdriel voert de energietoeslag uit voor inwoners van Maasdriel en Zaltbommel.

Hebt u een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en voldoet aan de voorwaarden, hoeft u niets te doen. U krijgt de eenmalige energietoeslag van 1300 euro in december 2023 uitgekeerd.

Geen bijstandsuitkering, maar wel de eenmalige energietoeslag 2022 ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen.
Als u in 2022 energietoeslag hebt ontvangen, dan toetsen wij uw inkomen. Dit doen we omdat het toekennen van de toeslag onder andere afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Automatische uitkering bij recht op energietoeslag

Als blijkt dat u recht hebt op de energietoeslag 2023 dan wordt het bedrag van 1300 euro automatisch in februari 2024 aan u uitgekeerd. U ontvangt hierover een mail vanuit de gemeente.

Mail of brief bij geen recht meer op energietoeslag 2023

Als u in aanmerking kwam voor de energietoeslag 2022, maar niet meer in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023. Dan ontvangt u vanuit de gemeente hierover een mail of brief.

Mail of brief bij niet voldoende informatie

Als u in aanmerking kwam voor de energietoeslag 2022 en de gemeente heeft niet voldoende informatie om te beoordelen of u ook in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023. Dan ontvangt u vanuit de gemeente hierover een mail of brief.

Hebt u geen recht op de eenmalige energietoeslag 2023?

Dan betekent dit dat uw inkomen te hoog is en/of u niet voldoet aan een van de andere voorwaarden. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Hebt u een lopend schuldhulpverleningstraject met een hoog inkomen en de eenmalige energietoeslag 2022 ontvangen?

Dan hoeft u ook niets te doen. Als blijkt dat u recht hebt op de energietoeslag 2023 dan wordt het bedrag van 1.300 euro automatisch begin 2024 aan u uitgekeerd.

Hebt u geen eenmalige energietoeslag 2022 ontvangen?

Maar komt u misschien wel in aanmerking voor de energietoeslag 2023? U kunt vanaf 12 december 2023 deze energietoeslag aanvragen voor het jaar 2023 (Deze link gaat naar een externe website) via de website Gezondverzekerd.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de energietoeslag 2023?

U vindt de voorwaarden op de pagina Voorwaarden energietoeslag aanvragen.

Hebt u vragen over de aanvraag, toekenning of afwijzing van de energietoeslag?

Neem dan contact op met afdeling bijzondere bijstand via 0418 63 88 88. U kunt uw vraag ook per mail sturen naar bb@maasdriel.nl. Gemeente Maasdriel voert de energietoeslag uit voor inwoners van zowel Maasdriel als Zaltbommel.

Vragen en antwoorden

Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen.