Vragen en antwoorden

Ik heb nog geen hogere energierekening dit jaar ontvangen. Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Als u voldoet aan de voorwaarden (tweede alinea nieuwsbericht), dan komt u gewoon in aanmerking voor de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten en het geld gebruiken voor het betalen van de energie jaarafrekening.

Welk inkomen wordt meegeteld voor de energietoeslag?

Het gaat om uw netto maandinkomen van de maand voorafgaand van uw aanvraag voor energietoeslag. Als uw inkomen elke maand anders is, dan gaat het om het inkomen van de afgelopen drie maanden. Vakantiegeld telt daarbij niet mee.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • inkomen uit arbeid
  • inkomen uit eigen onderneming
  • inkomen uit een uitkering
  • inkomen uit pensioen
  • inkomen uit verleende zorg uit PGB
  • inkomen uit (onder)verhuur
  • inkomen uit partner en/of kinderalimentatie

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Had u op 1 januari 2022 een uitkering? Of hebt u energietoeslag al ontvangen?

Hebt u op 1 januari 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz, met uitzondering van de kostendelers? Dan hebt u automatisch voor 19 april 2022 een energietoeslag van € 800,- ontvangen op uw rekeningnummer. Is dit niet gebeurd? Neem dan contact op met de afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Zaltbommel.  

Hebt u vanaf 2 januari 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz? Dan is de aanvraag niet automatisch voor u gedaan. U kunt dan nu zelf een aanvraag indienen voor energietoeslag.

Voert gemeente Zaltbommel/ Maasdriel zelf de energietoeslag uit?

Bureau Minima Regelingen voert voor de gemeente Maasdriel de volledige uitvoering uit van de energietoeslag. Dit houdt ook in dat zij de beoordeling doen van uw aanvraag. U kunt hier dus ook terecht met uw vragen over de aanvraag en/of toekenning. Zij zijn bereikbaar via 033 303 54 55, op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer krijg ik wat te horen?

Bureau Minima Regelingen beoordeelt uw aanvraag. Het kan maximaal 8 weken duren voordat u een reactie krijgt op uw aanvraag. Deze beslistermijn is in de wet geregeld. We willen u vragen om met deze 8 weken rekening te houden, omdat er heel veel aanvragen binnen komen.

Bent u student?

Vanuit het Rijk wordt geadviseerd om studenten jonger dan 27 jaar die aanspraak kunnen maken op de Wet studiefinanciering 2000 uit te sluiten van de energietoeslag. Dit vinden wij als gemeente niet wenselijk, omdat studenten ook te maken hebben met stijgende energiekosten. Als u als student woonachtig bent in een zelfstandige woonruimte en het energiecontract op uw naam staat, dan hebt u wellicht ook recht op de energietoeslag. U kunt vanaf nu een energietoeslag aanvragen. Omdat we afwijken van de landelijke richtlijn, heeft deze optie wat meer tijd nodig gehad om in te bouwen in het digitale aanvraagproces.

Doelgroep inwoners met een lopend schuldhulpverleningstraject met een hoog inkomen

Een aantal inwoners met een lopend minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject hebben een werkelijk inkomen (netto daadwerkelijk inkomen) boven de 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Maar feitelijk beschikt deze doelgroep over een lager inkomen. Als gemeente vinden wij het wenselijk dat ook deze doelgroep recht heeft op de energietoeslag, als zij voldoen aan de overige voorwaarden. Omdat we daarbij wel afwijken van de landelijke richtlijn, heeft deze optie wat meer tijd nodig om in te bouwen in het digitale aanvraagproces. Voor u geldt daarom dat u nog geen aanvraag kunt indienen. De verwachting is wel dat dit op korte termijn kan. Hierover zullen we u dan informeren via onder andere de gemeentelijke website. Is uw inkomen lager dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan kunt u al wel een aanvraag indienen.

Kunt u niet meer rondkomen of dreigt u in de schulden te raken?

Neem dan contact op met de afdeling schuldhulpverlening van gemeente Zaltbommel voor een vrijblijvend gesprek. Samen met u kijken we naar uw situatie en wat u het beste kunt doen. 

?>