Meepraten over het inkoopproces 2016?

De gemeente Zaltbommel kiest voor een bestuurlijke aanbesteding. Een dynamisch proces waarbij gemeente, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden werken aan een stevige samenwerkingsrelatie voor de toekomst. Keuzevrijheid voor de cliënt en kwaliteit van zorg staan hierbij centraal.

Meepraten?

U kunt op twee manieren meepraten over het inkoopproces 2016: de fysieke en de virtuele overlegtafel. Aan de fysieke overlegtafel doet een selectie van zorgaanbieders mee. De virtuele overlegtafel is er voor iedereen die mee wil praten over de zorginkoop 2016. Deze inkoop geldt voor de producten zoals aangegeven in de 'Presentatie inkoop jeugd en Wmo 2016’.

Fysieke overlegtafel

Aan de fysieke overlegtafel zit een vertegenwoordiging van diverse organisaties met elkaar aan tafel. In dit kader noemen wij: gemeente, Wmo-raad, Buurtzorg Jong, buurtteam aangevuld met een aantal zorgaanbieders. De selectie van de zorgaanbieders vindt plaats op basis van 5 criteria (zie presentatie in koop jeugd en Wmo). Doel van de fysieke overlegtafel is eind 2015 een nieuw contract af te sluiten voor bepaalde Jeugd en Wmo-producten. We willen 2016 gebruiken om verder de diepte in te gaan en aan de relatie en de transformatie te werken.
Ben je als zorgaanbieder niet geselecteerd voor de fysieke overlegtafel? Ook dan kun je als zorgaanbieder via deze weg meepraten.

Een voorwaarde voor deelname aan de fysieke overlegtafel voor zorgaanbieders is het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst en een ondertekende eigen verklaring. Deze documenten kunt u digitaal sturen naar: inkoopteam@zaltbommel.nl.

Virtuele overlegtafel

Aan de virtuele overlegtafel kan iedereen op elk gewenst tijdstip meepraten: inwoners, cliënten, cliëntenraden en andere geïnteresseerden. Alle opmerkingen, suggesties en vragen stuurt u naar inkoopteam@zaltbommel.nl. Wij nemen deze dan mee in de fysieke overlegtafel.