Wilt u als zorgaanbieder lid worden van het inkoopnetwerk Zaltbommel?

Op 8 september 2015 is de eerste fysieke overlegtafel geweest voor de lokale inkoop van Wmo en Jeugd. Daarin is onder andere de concept-samenwerkingsovereenkomst voor het Inkoopnetwerk Zaltbommel besproken. Hierin zijn afspraken vastgelegd hoe de gemeente overlegt en communiceert met zorgaanbieders en hoe gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt. We hebben zowel vanuit de virtuele, als vanuit de fysieke overlegtafel suggesties gekregen ter verbetering van deze samenwerkingsovereenkomst. Deze zijn besproken in de fysieke overlegtafel en hebben (deels) geleid tot aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst.

Lid worden van het inkoopnetwerk?

Om lid te worden van het inkoopnetwerk Zaltbommel kunt u als zorgaanbieder de samenwerkingsovereenkomst samen met een ingevulde eigen verklaring ondertekend opsturen naar inkoopteam@zaltbommel.nl of per post naar Gemeente Zaltbommel t.a.v. het Inkoopteam, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. Ondertekening van beide documenten is een voorwaarde om uiteindelijk in aanmerking te komen voor een contract.

Geen zorgaanbieder?

Als geïnteresseerde kunt u ook meepraten. Hiervoor hoeft u niet lid te worden van het inkoopnetwerk. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties over de gepubliceerde documenten op deze website? Mail dan naar inkoopteam@zaltbommel.nl.

Kunt u het PDF-bestand niet openen?

Om PDF-formulieren te kunnen openen en lezen, moet uw computer beschikken over het programma Adobe Reader. Wanneer u niet over dit programma beschikt, kunt u dit programma eenvoudig en gratis downloaden op de website van Adobe