Leden adviesraad Wmo en Jeugdwet

Leen van Leersum

Leen van Leersum (voorzitter, aandachtsvelden: maatschappelijke opvang, verslavingszorg en GGZ): Afgelopen juli 2016 is de heer Van Leersum benoemd als nieuwe voorzitter van de Wmo-raad. Hij zet zich bij de adviesraad graag in voor een betere samenwerking over beleidsterreinen en het betrekken van inwoners hierbij.

Anneke Boerma

Anneke Boerma (aandachtsvelden: vrijwilligers/mantelzorgers en communicatie): Anneke Boerma heeft als indicatiesteller huishoudelijke hulp bij een Thuiszorgorganisatie dagelijks te maken met de veranderingen in de zorg. "Door mijn werk ben ik hoofdzakelijk bezig met de praktijk, de mensen om wie het gaat. De adviesraad Wmo en Jeugdzorg geeft me de mogelijkheid om ook beleidsmatig met het onderwerp bezig te zijn."


Corine Rademaker

Corine Rademaker (aandachtsvelden: dienstverlening aan mensen met een lichamelijke-, zintuiglijke- e n/of verstandelijke beperking): "Als consulent bij een belangenvereniging adviseer en ondersteun ik mensen met een beperking". Haar ervaringen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychiatrie en haar huidige werk geven de Bruchemse een goede basis om mee te doen in de Bommelse adviesraad Wmo en Jeugdzorg.


Gerda Koekkoek

Gerda Koekkoek (aandachtsveld: dienstverlening voor ouderen): Al veertig jaar maakte ze vol in de ouderenzorg. "Toen ik vijf jaar geleden in Zaltbommel kwam wonen, las ik dat de adviesraad Wmo en Jeugdzorg vier nieuwe leden zocht. Ik meldde me meteen aan! Ik denk dat ik vanuit mijn achtergrond een zinvolle bijdrage kan leveren.”


Heleen van der Heide

Heleen van der Heide (aandachtsvelden: participatiewet en communicatie): De jarenlange kennis en ervaring die Heleen van der Heide in het sociale domein en de jeugdgezondheidszorg opdeed, komen uitstekend van pas in de adviesraad Wmo en Jeugdzorg. Toegankelijkheid voor inwoners tot de adviesraad Wmo en Jeugdzorg staat bij haar hoog in het vaandel. "Mensen moeten hun ervaringen omtrent zorg en dienstverlening vaker met ons gaan delen."


Jan Koerts

Jan Koerts (aandachtsveld: dienstverlening voor jongeren/ jeugdzorg):Jan Koerts was 41 jaar in dienst bij gemeenten, waarvan 35 jaar in Zaltbommel. De laatste 15 jaar als leerplichtconsulent. "Ik werd lid van de adviesraad Wmo en Jeugdzorg om erop toe te zien dat sociale voorzieningen ten goede komen aan de burgers die ze het hardst nodig hebben”.


Martin van Bergeijk

Martin van Bergeijk (aandachtsveld: dienstverlening voor ouderen): Voor Martin van Bergeijk is opkomen voor anderen die dat zelf niet kunnen een belangrijke drijfveer om zijn nek uit te steken. "De adviesraad Wmo en Jeugdzorg wil niet in de ivoren toren zitten. Ze wil dicht bij de mensen staan, met hen praten en draagvlak creëren voor wat we doen."

Foto's: Bas Moerman