Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of nog maar voor een deel uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan eerst. Zij hebben daarom misschien ook moeite om hun privé woonlasten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn in juli 2021 versoepeld, zodat meer inwoners in aanmerking kunnen komen voor deze tijdelijke financiële ondersteuning.

Wat is er veranderd ten opzichte van de eerdere regeling?

De wijzigingen zijn:

 • Het bedrag van de 1e en 2e periode verschilt:
  Periode Bedrag per huishouden
  1 januari 2021 tot 1 juli 2021 € 2.000 per huishouden. Dit bedrag wordt eenmalig naar u overgemaakt
  1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 € 1.000 per huishouden. Dit bedrag wordt eenmalig naar u overgemaakt
 • De voorwaarden zijn eenvoudiger gemaakt. U kunt direct de TONK aanvragen. U hoeft niet eerst huurverlaging, uitstel van betaling van huur of hypotheek aan te vragen.

 • Aanvragen ook mogelijk voor de 1e periode
  De TONK is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Dus als u hem nog niet eerder had aangevraagd, kunt u dat alsnog ook doen voor de periode vanaf 1 januari 2021.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Als u als gevolg van corona minder inkomsten heeft, en hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten, kunt u van de gemeente geld krijgen.
Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U woont en verblijft in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
 • U heeft in januari 2021 ten minste 25 % minder gezinsinkomen dan in januari 2020
 • Dit verlies aan gezinsinkomen komt door de coronamaatregelen
 • Uw gezinsinkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat om contant geld, geld op de betaal- en spaarrekening(en) en de waarde van beleggingsrekeningen en cryptovalutarekening van u en uw eventuele partner.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent
 • Het aandeel van de woonlasten bedraagt minimaal 30% van het gezinsinkomen in januari 2021.

Welke soorten inkomen controleert de gemeente?

 • inkomen uit arbeid
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit een uitkering
 • inkomen uit pensioen
 • inkomen uit verleende zorg uit PGB
 • inkomen uit (onder)verhuur
 • inkomen uit partner en/of kinderalimentatie

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De tegemoetkoming bedraagt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021: € 2.000,- per huishouden. Voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021: € 1.000,- per huishouden. Dit bedrag wordt eenmalig naar u overgemaakt. Daarnaast ontvangt u een aanvullende vergoeding ter hoogte van € 100,- voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 per ten laste komende kind. Dit geldt als het ten laste komende kind is ingeschreven op hetzelfde adres als u in de Basisregistratie Personen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de periode januari 2021 tot 1 oktober 2021.

TONK al aangevraagd?

Heeft u TONK al aangevraagd vóór 1 juli 2021, heeft u een vergoeding gekregen, maar heeft u misschien recht op een aanvullende vergoeding? Of heeft u TONK aangevraagd, maar kreeg u een afwijzing en komt u misschien nu wel in aanmerking voor TONK? Dan hoeft u zelf niets te doen. Wij regelen dit voor u.

Hoe vraag ik de TONK-uitkering aan?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (PDF, 453.4 kB) ondertekend en met bewijsstukken per post of per email naar gemeente Maasdriel op:
Maatschappelijke Ontwikkeling /TONK bb@maasdriel.nl
Postbus 10.000
5330 GA
Kerkdriel

?>