Wmo-team

Wat kan de Wmo-consulent voor u betekenen?

U kunt met alle vragen over huishoudelijke hulp, individuele voorzieningen, regiotaxi en gehandicaptenparkeerkaarten terecht bij het Wmo-team

Hoe bereikt u het Wmo-team?