Wmo-team

Wat kan de wmo-consulent voor u betekenen?

U kunt met alle vragen over huishoudelijke hulp, individuele voorzieningen, regiotaxi en gehandicaptenparkeerkaarten terecht bij het wmo-team

Hoe bereikt u het wmo-team?