Cliëntenraad leerlingenvervoer

De cliëntenraad is samengesteld uit ouders of verzorgers van leerlingen die in de gemeente Maasdriel en Zaltbommel wonen en die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Het gaat vaak om vervoer naar scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basis Onderwijs (SBO). De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers (ouders/ verzorgers) en behartigt de collectieve belangen van de leerlingen die vervoerd worden.

Contact Cliëntenraad

Schroom niet en kom eens kijken wat de cliëntenraad doet. De cliëntenraad is bereikbaar via het emailadres: leerlingenvervoerbommelerwaard@gmail.com.

Nieuwe mensen gezocht

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe mensen om hun taak goed te blijven uitvoeren! Zij hebben afgelopen jaren met succes de kwaliteit van het vervoer kunnen verbeteren, in nauwe samenwerking met de gemeenten. Met slechts enkele uren per maand kunt u meehelpen de belangen van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer behartigen. Natuurlijk worden reis- en andere nodige onkosten vergoed.