Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dan moet het kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en nog niet in bezit van een startkwalificatie worden gemeld bij het RMC Regio Rivierenland. Het RMC biedt hulp bij het vinden van nieuwe opleidingsmogelijkheden of andere manieren om het vak te leren.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar controleert of leerplichtige jongeren onderwijs volgen. Daarnaast geeft een leerplichtambtenaar u advies over opleidingen en biedt hij of zij hulp bij problemen met het naar school gaan.

Meer informatie en contact

De leerplichtambtenaren horen bij het Team Leerplicht Regio Rivierenland. Dit team voert de leerplichttaken uit voor de gemeente Zaltbommel. Voor meer informatie neemt u contact met hen op via (0344) 63 85 05 of leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl.

Als u Team Leerplicht een e-mail stuurt, vermeld dan de volgende gegevens: uw telefoonnummer, woonplaats en de officiële, volledige naam van het betreffende kind.

Uitgebreide informatie over de leerplicht vindt u op de website van de Regio Rivierenland/leerplichtwet.
Via de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de data van de schoolvakanties.