Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Informatie voor maatschappelijke organisaties

Gemeentelijk noodfonds voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in de gemeente zoals stichtingen en verenigingen die financieel nadeel ondervinden van de coronacrisis kunnen een bijdrage aanvragen. Voor dit noodfonds is in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Voor wie?

Deze noodmaatregel is bedoeld voor non-profit organisaties met een maatschappelijke doel gericht op inwoners van en actief in de gemeente Zaltbommel.

Voorwaarden

Een organisatie komt in aanmerking voor het noodfonds als er sprake is van een financieel nadeel als gevolg van de coronacrisis. Het noodfonds is bedoeld als vangnetregeling. U komt voor deze regeling in aanmerking als u niet in aanmerking komt voor de al bestaande en nog komende (landelijke) regelingen. De maatregel geldt gedurende de looptijd van de maatregelen die door het kabinet als gevolg van Corona zijn afgekondigd.

Lening

Om u snel te kunnen helpen bieden we in eerste instantie een renteloze lening aan. Na het beoordelen van de aanvragen bepalen we of de lening omgezet wordt in een gift.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier Noodmaatregel Coronacrisis (PDF, 298.0 kB) in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar ons terug. Dat kan per mail naar info@zaltbommel.nl. Vermeld hierbij het kenmerk: 520828 / 520886 Noodmaatregel Coronacrisis
U kunt het ook per post naar ons sturen. De adresgegevens zijn:
Gemeente Zaltbommel
T.a.v. Afdeling Samenleving
Postbus 10.002
5300 DA ZALTBOMMEL

Er is een beperkt budget beschikbaar. Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gabriël van Houtert, via e-mailadres gvanhoutert@zaltbommel.nl of telefoonnummer 06 42 25 13 44.