Winterterras mag onder voorwaarden

Normaal gesproken moeten terrassen in de winter opgeruimd worden. Komende winter mag een ondernemer zijn oorspronkelijke terras laten staan en voorzieningen aanbrengen zoals terrasverwarming en overkapping. Hiermee wil het college ondernemers tegemoet komen.

Voorwaarden

 • De tent of overkapping mag niet groter zijn dan de afmetingen van het reguliere terras
 • De sluitingstijd van het terras geldt ook voor de tent of overkapping
 • Er moet sprake zijn van een veilige constructie en goede brandveiligheid
 • Er mag geen onaanvaardbare overlast optreden of een conflict met andere functies
 • Het verzoek is door de gemeente goedgekeurd en tijdelijke toestemming is verleend

Als er vanuit de overheid strengere coronamaatregelen worden opgelegd dan zijn die uiteraard bindend.

Procedure aanvraag winterterras

Omdat de tenten en of overkappingen langere tijd blijven staan worden deze formeel gezien als bouwwerk. Om ervoor te zorgen dat een ondernemer snel aan de slag kan zijn de indieningsvereisten versoepeld en krijgen ondernemers snel een reactie op hun aanvraag.
Een verzoek kan ingediend worden via info@zaltbommel.nl onder vermelding van 'winterterras 2020'.

Hierbij levert u de volgende stukken in:
 

 • Een situatietekening op schaal, voorzien van maatvoering (waar komt de tent te staan, afstanden tot de gevel van gebouwen en perceelsgrenzen)
 • Bij plaatsing tegen een gevel een foto van de gevel waartegen deze wordt geplaatst
 • Gegevens van de hoogte van de tent en foto’s indien beschikbaar
 • Gegevens van de leverancier van  de tent met betrekking tot de brandklasse van het tentdoek
 • Een plattegrond waarop zijn aangegeven de wanden, ramen en deuren. Bij een dichte tent ook de noodvoorzieningen zoals blusmiddelen en nooduitgangbordjes aangeven
 • De functie van de tent (waarvoor gaat deze worden gebruikt?)
 • Antwoord op de vraag of het gemeentegrond of eigen grond is
 • Informatie over mogelijk verlies aan parkeerplaatsen (eventueel aantallen)
 • Het aantal personen dat maximaal aanwezig is in de tent
 • Informatie over de wijze van verwarmen van de tent

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving.

?>